Iznajmljivanje Deda Mraza

Iznajmljivanje Deda Mraza

Profesionalni glumac u ulozi Deda Mraza deli paketiće, animira i fotografiše se sa decom. Iznajmljiavanje Deda Mraza će pomoći da iznenadite i Vama drage osobe (partnera, prijatelja, simpatiju, rođaka…), bez obzira na njihove godine. Deceniju ulepšavamo najradosnije doba godine i činimo praznike nezaboravnima. Kvalitetan kostim i pažljivo odabran Deda Mraz je sve što je potrebno da Vaše dete poveruje u bajku i dugo pamti ovu nestvarnu posetu. Čarolija može da počne!

Cenovnik za sezonu 2018./2019.

Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 3 deteta): 3.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 4 do 9-oro dece): 4.500 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 10 do 15-oro dece): 6.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 50-oro dece): 8.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (preko 50-oro dece): 11.000 dinara

Cenovnik za Deda Mrazove pomoćnike

Iznajmljivanje Mađioničara: 12.500 dinara
Iznajmljivanje Klovna: 12.500 dinara
Face painting (crtanje i slikanje po licu): 10.500 dinara
Iznajmljivanje Patuljka: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Dobre vile: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Baba Mrazice: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Irvasa: 8.000 dinara
Profesionalni fotograf: 9.000 dinara

Cenovnik 31.12.2018. od 09:00h do 19:00h

Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 3 deteta): 4.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 4 do 9-oro dece): 5.500 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 10 do 15-oro dece): 7.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 50-oro dece): 9.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (preko 50-oro dece): 12.000 dinara
Iznajmljivanje Mađioničara: 12.500 dinara
Iznajmljivanje Klovna: 12.500 dinara
Face painting (crtanje i slikanje po licu): 10.500 dinara
Iznajmljivanje Patuljka: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Dobre vile: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Baba Mrazice: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Irvasa: 8.000 dinara
Profesionalni fotograf: 9.000 dinara

Cenovnik 31.12.2018. od 19:30h do 23:00h

Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 3 deteta): 5.500 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 4 do 9-oro dece): 7.500 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 10 do 15-oro dece): 9.500 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 50-oro dece): 12.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (preko 50-oro dece): 15.000 dinara

Cenovnik 31.12.2018. od 23:30h do 00:30h

Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom: 12.500 dinara

Cenovnik za 01.01.2019.

Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 3 deteta): 4.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 4 do 9-oro dece): 5.500 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 10 do 15-oro dece): 7.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 50-oro dece): 9.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (preko 50-oro dece): 12.000 dinara

Iznajmljivanje Deda MrazaIznajmljivanje Deda Mraza

center

no-repeat;center top;;

auto

sXpf2sUsgRE

700

400

t7GBlyPNmlg

700

400

Iznajmljivanje Deda Mraza

Iznajmljivanje Deda Mraza

Profesionalni glumac u ulozi Deda Mraza deli paketiće, animira i fotografiše se sa decom. Iznajmljiavanje Deda Mraza će pomoći da iznenadite i Vama drage osobe (partnera, prijatelja, simpatiju, rođaka…), bez obzira na njihove godine.
Deceniju ulepšavamo najradosnije doba godine i činimo praznike nezaboravnima. Kvalitetan kostim i pažljivo odabran Deda Mraz je sve što je potrebno da Vaše dete poveruje u bajku i dugo pamti ovu nestvarnu posetu. Čarolija može da počne!

Cenovnik za sezonu 2018./2019.

Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 3 deteta): 3.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 4 do 9-oro dece): 4.500 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 10 do 15-oro dece): 6.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 50-oro dece): 8.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (preko 50-oro dece): 11.000 dinara

Cenovnik za Deda Mrazove pomoćnike

Iznajmljivanje Mađioničara: 12.500 dinara
Iznajmljivanje Klovna: 12.500 dinara
Face painting (crtanje i slikanje po licu): 10.500 dinara
Iznajmljivanje Patuljka: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Dobre vile: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Baba Mrazice: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Irvasa: 8.000 dinara
Profesionalni fotograf: 9.000 dinara

Cenovnik 31.12.2018. od 09:00h do 19:00h

Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 3 deteta): 4.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 4 do 9-oro dece): 5.500 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 10 do 15-oro dece): 7.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 50-oro dece): 9.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (preko 50-oro dece): 12.000 dinara
Iznajmljivanje Mađioničara: 12.500 dinara
Iznajmljivanje Klovna: 12.500 dinara
Face painting (crtanje i slikanje po licu): 10.500 dinara
Iznajmljivanje Patuljka: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Dobre vile: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Baba Mrazice: 8.000 dinara
Iznajmljivanje Irvasa: 8.000 dinara
Profesionalni fotograf: 9.000 dinara

Cenovnik 31.12.2018. od 19:30h do 23:00h

Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 3 deteta): 5.500 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 4 do 9-oro dece): 7.500 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (od 10 do 15-oro dece): 9.500 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (do 50-oro dece): 12.000 dinara
Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom (preko 50-oro dece): 15.000 dinara

Cenovnik 31.12.2018. od 23:30h do 00:30h

Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom: 12.500 dinara

Cenovnik od 01.01.2019. do 05.01.2018.

Iznajmljivanje Deda Mraza za firmu ili stan sa dodelom paketića i animacijom: 3.000 dinara

no-repeat;center top;;

auto

Iznajmljivanje Deda Mraza

no-repeat;center top;;

auto